Για το SEO είναι καλύτερο με WWW ή χωρίς WWW στο domain;

Δεν υπάρχει καμία διαφορά όσο αφορά το SEO ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Είναι καθαρά δική σας προτίμηση! Καλό είναι εάν η ιστοσελίδα σας έχει καλές κατατάξεις και είναι αρκετό χρονικό διάστημα online, να μην το αλλάξετε στη πορεία. Αυτό καλύτερα να το αποφασίσετε από την αρχή της κατασκευής της ιστοσελίδας σας