Ανταγωνισμός στο SEO


Τι είναι ανταγωνισμός στο SEO;
Αρκετοί επαγγελματίες που κάνουν digital marketing και ασχολούνται και με το seo, δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι είναι ανταγωνισμός στο seo και πότε θεωρείται ο,τι μια σελίδα έχει επιτυχία έναντι του ανταγωνισμού, δίνοντας λανθασμένες πληροφορίες στους πελάτες, παρουσιάζοντας μια επιτυχία με λάθος κριτήρια. Το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν είναι να το μετράνε βάση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζει το Google ως συνολικά αποτελέσματα.

"βρίσκεται στη πρώτη σελίδα της Google ανάμεσα σε ΧΧΧ αποτελέσματα"

Η θεωρία απέχει πολύ από τη πράξη

Θεωρητικά το google μας παρουσιάζει σχετικά αποτελέσματα με αυτό που κάνουμε αναζήτηση.
Πρακτικά ψάχνει σε όλες τις σελίδες που ξέρει και μας δίνει αυτές που αναφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο αυτό που κάναμε αναζήτηση,

Πάμε να το δούμε με παραδείγματα:

1) Έστω ο,τι ψάχνουμε για "διακοπες μυκονος" και να μας δείχνει ο,τι υπάρχουν 408.000 αποτελέσματα. Υπάρχουν δηλαδή 408.000 ανταγωνιστές; Δε νομίζω Τάκη!


Στη πράξη υπάρχουν σελίδες που στοχεύουν τη λέξη αυτή αλλά και σελίδες που μοιάζει το θέμα τους όπως αυτή:


Εδώ βλέπουμε ο,τι ναι μεν υπάρχουν στις σελίδες αυτές οι λέξεις κλειδιά που αναζητούμε "μυκονος" και "διακοπες" που θεωρητικά είναι σχετικά αποτελέσματα αλλά πρακτικά δε μπορούμε να πούμε ο,τι είναι ανταγωνιστές γιατί ΔΕΝ είναι οι λέξεις αυτές ο στόχος τους!

2) Έστω ο,τι ψάχνουμε τη φράση "επαγγελματιας seo" και μας δείχνει ο,τι υπάρχουν 160.000 αποτελέσματα και στη πρώτη σελίδα βλέπουμε:


Στη πρώτη θέση είναι κάποιος που έχει αυτή τη λέξη στόχο και όλες οι υπόλοιπες 159.999 έχουν διαφορετικό θέμα και απλός τυχαίνει να περιέχουν τις λέξεις "επαγγελματιας" ή "seo".
Εδώ δε μπορώ να υποστηρίξω ο,τι είμαι πρώτος ανάμεσα σε 160.000 ανταγωνιστές, γιατί δεν υπάρχουν πραγματικοί ανταγωνιστές σε αυτή τη λέξη. 

Με λίγα λόγια παίζω μπάλα μόνος μου!

Θεωρητικά για τον ανταγωνισμό δεν υπάρχει κάποια πάγια μέθοδος που να βγάζουμε συμπέρασμα για το αν μια εργασία seo είναι δύσκολη ή όχι για να το δείξουμε σε πελάτες σαν δείγματα εργασιών.

Δεν εξαρτάται ούτε από τα συνολικά αποτελέσματα ούτε από το πλήθος των αναζητήσεων που γίνονται ανά μήνα.

Πρακτικά ο ανταγωνισμός και η δυσκολία του seo εξαρτάται από το πλήθος των πραγματικών ανταγωνιστών, πόσοι από αυτούς έχουν κάνει ενέργειες seo και τη ποιότητα του!