Οι ειδικοί του SEO έχουν βύσμα μέσα στη Google και πειράζουν τα αποτελέσματα

Το βύσμα είναι ελληνική εφεύρεση αλλά η Google δεν είναι ελληνική εταιρεία. Υπάρχει μια ασυμβατότητα υλικού στη σύνδεση αυτή και δε μπορεί εκτελεστεί η εντολή. Ασχολίαστο!