Χρειάζονται και NOFollow Backlinks ή μόνο DOFollow;

Φυσικά χρειάζονται και τα NOFollow Backlinks για να υπάρχει μια φυσικότητα στο backlink profile μιας ιστοσελίδας. Αν μια ιστοσελίδα έχει πολύ μεγάλο ποσοστό από DOFollow Backlinks, είναι ύποπτο για την Google.