Είναι καλύτερο για το SEO να έχω Ελληνική IP;

ΟΧΙ δεν είναι απαραίτητο να φιλοξενείτε την ιστοσελίδα σας σε server με Ελληνική IP. Μπορείτε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να είναι ο server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα σας αρκεί να είναι αξιόπιστος και ταχύτατος